Hoog bezoek bij GIPS Team Heinsberg
door Hans Diederen - dinsdag 11 december 2018

Tijdens het project aan de In der Schlee school in Hückelhoven werd GIPS team Heinsberg bezocht door de burgemeester, de plv directeur Sociale Zaken en de directeur van St. Lambertus (sponsor van het project). GIPS krijgt steeds meer bekendheid in Duitsland. Een mooi voorbeeld van Euregionale samenwerking. Lees ook het persbericht (link).
naar boven
Zo beleef je GIPS
door Hans Diederen - donderdag 6 december 2018

In de rubriek 'Dat maakt Stein voor mij' zijn verhalen te vinden van mensen. Dat wat ze beweegt, waar ze iets van willen melden, etc. Zo ook dit prachtige verhaal over GIPS op school. Klik op de onderstaande link om naar de site te gaan.
naar boven
GIPS werkt mee aan bewustwording gebruik website
door Hans Diederen - vrijdag 30 november 2018

Dat zelf ervaren leidt tot bewustwording is voor GIPS natuurlijk gemeengoed. Daarom is het iedere keer weer leuk te zien dat het 'kwartje' valt als je iets aan den lijve ondervind zoals dat bij de medewerkers van de gemeente Stein gebeurde. Lees meer hierover in het bijgevoegde krantenartikel.
naar boven
Niet alwééééér een platform…dat niet werkt!
door Hans Diederen - dinsdag 9 oktober 2018

Als Gideonsbende bij elkaar om de verbinding tussen burgers, professionals en overheden concreet te maken. Samen met Burgerkracht, Positieve Gezondheid Limburg, Spil in de wijk, provincie Limburg en SMOL aan het werk om dit te realiseren. Tips van harte welkom!
naar boven
GIPS Team Aachen test toegankelijkheid in Alsdorf
door Hans Diederen - woensdag 26 september 2018


Naast het project van GIPS op school kwam de vraag om samen met de kinderen van klas 6 de toegankelijkheid van Alsdorf onder de loep te nemen. De resultaten zijn aan de burgemeester van Alsdorf gerapporteerd. Een prachtig project.
naar boven
Gouden Venus van Milo
door Hans Diederen - zondag 23 september 2018

Feestelijke bijeenkomst voor de uitreiking van de gouden Venus van Milo. Onze Suzanne is genomineerd. Vele mooie initiatieven en mensen die zich voor een betere wereld inzetten. Er bij zijn is al een hoofdprijs!
naar boven
Congres Jong NL Limburg piepers jassen
door Hans Diederen - zaterdag 15 september 2018

Bezoekers van het congres krijgen de mogelijkheid om met de Buddyrace kennis te maken. Een nieuw spelelement waar 7 opdrachten gerelateerd aan beperkingen de revu passeren.
naar boven
GIPS Team Aachen koppelt schoolbezoek aan test toegankelijkheid
door Hans Diederen - maandag 3 september 2018

GIPS Team Aachen is nadat ze het GIPS-project op school met de leerlingen hebben gedaan, de toegankelijkheid van de stad Alsdorf gaan testen. Leerlingen zijn met controlelijsten aan de slag gegaan. Enkele leerlingen zijn in een rolstoel of als blinde door straten gegaan en hebben winkels bezocht. Een openbaring voor alle partijen. De resultaten hebben team en leerlingen aan de burgermeester gepresenteerd. De krant was erbij (zie bijlage).
naar boven
Studenten Universiteit Maastricht lopen tegen beperkingen aan...GIPS
door Hans Diederen - donderdag 30 augustus 2018

Startende geneeskunde studenten werden tijdens de introductie op ludieke manier bewust gemaakt dat er naast 'normale' mensen ook mensen met een beperking patiënt kunnen zijn. Hoe ga je daar mee om. In kleine groepjes doorlopen de freshmen een parcours waar ze de weg moeten vragen aan mensen met allerhande beperkingen. Dus, zie er maar achter te komen wat er aan de hand is en vervolgens hoe je je verstaanbaar maakt. In het parcours kom je mensen in rolstoel, blind, doof, laaggeletterd en met een angststoornis tegen. Dat vergt inlevingsvermogen! Bij de reflectie positieve reacties: "Ja, daar gaan we straks in ons werk ook mee te maken krijgen". GIPS S&L heeft deze activiteit samen met Leonie der Kinderen van Centrum Vaktherapie en stichting ABC uitgevoerd.
naar boven
Buddyrace komt eraan!!!
door Hans Diederen - donderdag 5 juli 2018

Het enthousiasme op de foto geeft weer hoe spannend en leuk de buddyrace gaat worden. De laatste puntjes worden door Irma Janssen (GIPS S&L) en Leon Hoenen (Jong NL Limburg) en Hans Diederen (GIPS S&L) op de 'i' gezet. In september gaat de eerste Buddyrace van start.
naar boven