Geschiedenis Stichting GIPS Spelen & Leren

Stichting GIPS is in 1990 opgericht door Wim Boer. Het eerste team in Maastricht bestond uit 9 vrijwilligers die op 5 basisscholen gestart zijn met een project om kinderen te laten zien en ervaren hoe het is met een beperking te leven. Er werd gebruik gemaakt van een ganzenbordspel. Een theedoek werd gebruikt om kinderen ‘blind’ te laten ervaren. In de beginfase hadden we eenvoudige middelen en materialen die veelal via sponsoring verkregen waren. Het team was succesvol en zo was GIPS Zuid-Limburg geboren. Spelmaterialen werden in eigen beheer verder ontwikkeld en verfijnd, nieuwe teams werden geformeerd en meerdere scholen werden bezocht. GIPS heeft als eerste een methodiek ontwikkeld om ook lichte verstandelijke beperkingen te laten ervaren. Op het gebied van autisme heeft GIPS ook lesmodules ontwikkeld voor volwassenen en is nu bezig dit verder te verfijnen gericht op onderwijzers en leerkrachten.

Stuwende kracht achter de organisatie werd Miranda Nas. Onder haar leiding groeide GIPS gestaag. In 2007 waren 65 vrijwilligers (voornamelijk mensen met een beperking) actief en zij bezochten ieder jaar ca. 110 scholen. Intussen was de stichting in de hele provincie actief, hetgeen reden was om de naam te wijzigen in GIPS Spelen & Leren. Tenslotte leren wij de kinderen spelenderwijs hoe het is om een beperking te hebben. De omvang van de organisatie was tevens haar kwetsbaarheid. Tijd om nieuwe wegen te verkennen. GIPS werd één van de maatschappelijk erkende organisaties waardoor zij in aanmerking kwam voor een exploitatiesubsidie van de provincie Limburg. Dat gaf de mogelijkheid om verder te professionaliseren en verder te groeien. Ondertussen is GIPS ook actief bij volwassenen, onder andere: brandweer, politie, zorgmedewerkers, BHV’ers, beroepsopleidingen, etc. In Papendrecht is ook een team onder de naam van GIPS S&L actief. Daarnaast is in 2013 de stap naar Duitsland gezet. GIPS heeft daar een vereniging opgezet met hetzelfde doel en dezelfde werkwijze.

In 2018 bezocht GIPS ca. 220 groepen en bereikte rond 6500 mensen met haar projecten. Ondertussen zijn ca. 150 vrijwilligers actief bij GIPS.

Documenten

Lerarenhandboek

Sponsoren